Jade Roes

Jade Roes

[toolset–edit–post–link content_template_slug=“begeleidingsplan-editten”]Edit %%POST_TITLE%%[/toolset–edit–post–link]
Startdatum:

14 februari 2019


Beginsituatie

Update september 2020

Afgelopen schooljaar is er vooral in het begin nauw overleg geweest op het Metzo college. Jade heeft hierdoor het gevoel gekregen dat er aandacht voor haar was. Ook school heeft een aantal dingen ingezet waardoor Jade beter ‘gezien’ werd. De gemeente heeft in oktober 2020 een ZIN indicatie afgegeven voor 1 uur per week. Ook voor komend schooljaar is er een indicatie voor 1 uur per week. Jade is overgegaan naar het vierde jaar, het examen jaar.

Update september 2019:

Jade is over naar het derde schooljaar! We gaan onderzoeken of het haalbaar is om voor Jade een ZIN indicatie te krijgen via de gemeente.

De moeder van Jade heeft contact gezocht met Alice Begeleidt omdat ze ziet dat Jade ondanks dat ze LWO onderwijs volgt toch niet op een lekkere manier met het schoolwerk omgaat. De cijfers blijven achter en Jade vindt het lastig om op een goede manier met het schoolwerk om te gaan. Anita Nijhof heeft de eerste maanden de begeleiding van Jade voor haar rekening genomen. Anita viel op dat het voor Jade, ondanks veel herhaling, erg lastig is om dingen te onthouden. Jade werkt veel op inzicht. Aan het cijfer van wiskunde, wat opvallend hoog is, is dat bijvoorbeeld te zien. De begeleiding is door het thuisfront als positief ervaren en ze willen het volgende schooljaar ook graag gebruik maken van de diensten van Alice Begeleidt.

Hulpvraag

Help me met het organiseren van mij werk en tijd?

Kun je me leren hoe ik schoolwerk het beste aan kan pakken?


Begeleidingsafspraken

Multi disciplinair

School: Metzo College
Klas: Basis 3
Mentor school:

Bijzonderheden

Inloggegevens Magister:

Mz13730
roes2005


Maandelijks afschrift:

In de opstartfase heeft Jade een begeleidingsplan met Logboek via Word gehad. Vanaf juli 2019 is Jade ook opgenomen in de online omgeving van Alice Begeleidt. Eerdere rapportages van Anita in het logboek zijn terug te vinden bij de dagverslagen.

Medicatie:

Doelstelling:

De cijfers van Jade gaan omhoog

Jade leert op een goede manier haar (school)werk en tijd in te delen

Jade leert hoe ze voor de verschillende vakken het beste leert.


Organisatie:

Jade komt iedere woensdagavond om 19.00 uur bij mij in het lokaal.


Akkoord begeleidingsafspraken

Datum:
Akkoord Client:
Akkoord begeleider:

Logboek

Link naar logboek:

Evaluatie

Bespreking

Wie heeft geëvalueerd?:
Resultaten evaluatie:: Besproken:

Beslissing

Vervolgstappen:
Akkoord cliënt of ouders/verzorgers: