Quinty Roessink

Quinty Roessink

[toolset–edit–post–link content_template_slug=“begeleidingsplan-editten”]Edit %%POST_TITLE%%[/toolset–edit–post–link]
Startdatum:

23 juni 2020


Beginsituatie

Vorige week ben ik gebeld door Ellis Kuilwijk met de vraag of ik ruimte had om Quinty te begeleiden.

Quinty is een meisje van 12 jaar dat sinds vijf maanden bij Vedan woont. Vedan is een gezinshuis in Laag-Keppel wat ondersteunt wordt door stichting Entrea Lindenhout. Ellis Kuilwijk begeleidt de pleegkinderen die zijn opgenomen in het gezin van Jacco en Simone Koert.

 

Hulpvraag

Kun je zicht krijgen op het cognitief niveau van Quinty, bepalen hoever ze is met haar doelen in het OPP?

Doelen voor Quinty voor de komende periode


Begeleidingsafspraken

Multi disciplinair

School: O.B.S. de Wereld
Klas: groep 8
Mentor school:

Bijzonderheden

Inloggegevens Magister:

Maandelijks afschrift:
Medicatie:

Doelstelling:

Er is zicht op de cognitieve vaardigheden van Quinty


Organisatie:

Iedere dinsdag en donderdagochtend ga ik naar Quinty toe van 9.00 uur tot 10.30. Dit continueren we tot de zomervakantie.


Akkoord begeleidingsafspraken

Datum:
Akkoord Client:
Akkoord begeleider:

Logboek

Link naar logboek:

Evaluatie

Bespreking

Wie heeft geëvalueerd?: Alice van den Heuvel
Resultaten evaluatie:: Besproken:

In overleg met Ellis Kuilwijk schrijf ik hier een verslagje van mijn bevindingen. In dit stukje een algemeen beeld. Aan dit verslag zullen de dagverslagen toegevoegd worden zodat jullie een idee hebben op welke manier ik met haar heb gewerkt. Ook de leerdoelen zoals ze opgesteld zijn door Niels Jaspers van OBS de wereld zal ik aanvullen met mijn bevindingen en toevoegen aan dit verslag.
Quinty is een meisje wat leert door te doen en te ervaren. Ze heeft een korte spanningsboog, door de één op één begeleiding die ik haar bood kon ik haar redelijk bij de 'les' houden. Soms kreeg ze iets van me om zelfstandig te verwerken en ging ik even naar het toilet/was ik even weg. In de meeste gevallen was ze niet verder gegaan met werken wanneer ik terug kwam. Zelf geeft ze dan aan dat het toch wat moeilijk is, dat ze zich onzeker voelt of het niet lukt om te concentreren.
Veelal maakte Quinty een vermoeide indruk op me, ze vertelt ook zelf niet lekker geslapen te hebben of erg bezig te zijn met een bezoekje aan huis, of de vakantie die in het verschiet lag.
Quinty weet goed te verbloemen dat ze iets niet begrijpt. Wanneer ik iets uitleg kan ze reageren met: "Oh ja tuurlijk, zo....", wanneer ik dan doorvraag blijkt ze het toch niet begrepen te hebben.
Ik kon merken dat ze van sommige dingen wel eens gehoord had (persoonsvorm, onderwerp bijvoorbeeld) maar het nog niet lekker kan toepassen, ook niet echt weet wat het nu is. Over ander dingen was ik aangenaam verrast, zo kon ze me goed uitleggen wat feiten en meningen zijn.
Voor de zomervakantie kreeg Quinty een weektaakje van me met wat ze dagelijks aan schoolwerk kon doen. Dit lukte haar niet. Wanneer ik de volgende keer kwam konden we zelden iets afstrepen van het lijstje. Na de zomer heb ik haar daar ook niet meer mee belast. De stimulerende en belemmerende factoren zoals ze beschreven zijn door OBS de wereld kan ik allemaal onderschrijven.... Het angstige niet echt. Ik had dan ook de indruk dat Quinty het erg prettig vond dat ik bij haar kwam. Lekker twee keer per week anderhalf uur begeleiding voor zichzelf....

Beslissing

Vervolgstappen:

Quinty start volgende week in de schakelklas van SO Mariëndaal in Arnhem.

Akkoord cliënt of ouders/verzorgers: