Yannick van Huet

Yannick van Huet

[toolset–edit–post–link content_template_slug=“begeleidingsplan-editten”]Edit %%POST_TITLE%%[/toolset–edit–post–link]
Startdatum:

1 september 2019


Beginsituatie

Yannick is voor de zomervakantie 2019 aangemeld door Anita Arends, consulent van de gemeente Bronckhorst.
Yannick zit nu in het vierde leerjaar van het vmbo-tl op het Isselborgh in Doetinchem. Hij woont met zijn ouders in Kranenborg.

Door autisme is het moeilijk voor Yannick om alle gebeurtenissen op school en de emoties die daarbij horen te verwerken.
Yannick voelt sterk mee met zijn klasgenoten en kan behoorlijk onder de indruk zijn van conflicten.
Hij heeft tijd nodig om de dag op school te verwerken.

Het werktempo van Yannick is laag en hij heeft tijd nodig om lesstof te verwerken en om overzicht te houden op zijn schoolwerk.
De evaluatie van het vorig schooljaar is de start voor dit begeleidingsplan. U vindt de evaluatie hier.


 

Hulpvraag

Yannick heeft hulp nodig bij het verwerken van de emoties op school.
Yannick heeft hulp nodig om overzicht te houden op zijn schoolwerk.
Yannick heeft hulp nodig bij het overzien en maken van grote opdrachten als hoofdstuktoetsen, werkstukken en boekverslagen.
Yannick heeft hulp nodig om met zelfvertrouwen en plezier naar school te kunnen gaan.


Begeleidingsafspraken

Multi disciplinair

School: Isselborgh
Klas: 4
Mentor school:

Bijzonderheden

Inloggegevens Magister:

Maandelijks afschrift:
Medicatie:

Doelstelling:

Yannick houdt overzicht op zijn schoolwerk. Hij gebruikt zijn agenda goed en plant zijn taken.
Yannick gaat met plezier naar school.
Yannick is trots op zichzelf en leert om zijn schooltaken op een gestructureerde wijze aan te pakken.
Yannick leert gebruik te maken van hulpmiddelen om zijn huiswerk te kunnen maken.
Yannick haalt zijn examen.
Yannick vindt een passende vervolgopleiding.


Organisatie:

Voor de begeleiding van Yannick heeft de gemeente Bronckhorst een ZIN indicatie afgegeven. Hier vindt u de toewijzing. De indicatie loopt tot 5 september 2020. Er is al gesproken met de gemeente over een verlenging, deze zal afgegeven worden.

Iedere maandag en dinsdag is Stef Woestenenk er meteen na schooltijd om met Yannick aan de slag te gaan met zijn huiswerk.
De week overzien, de tijd goed indelen, prioriteiten stellen en het schoolwerk verdelen in haalbare stukken.
Grote toetsen en werkstukken/ boekverslagen worden samen opgepakt en gemaakt/geleerd.

Stef is 24/7 bereikbaar voor Yannick middels whatsapp en telefoon.

Er wordt gezocht naar ondersteunende websites, tools en middelen die Yannick kunnen helpen.
Stef geeft alle mogelijke tips door aan de ouders.


Akkoord begeleidingsafspraken

Datum:
Akkoord Client:
Akkoord begeleider:

Logboek

Link naar logboek:

Evaluatie

Bespreking

Wie heeft geëvalueerd?:
Resultaten evaluatie:: Besproken:

Beslissing

Vervolgstappen:
Akkoord cliënt of ouders/verzorgers: