AliceBegeleidt
maakt kinderen
sterk!

Alice kan kinderen op veel manieren helpen om vooruit te komen en zich staande te houden in deze wereld.

Dat is soms een grote uitdaging!

Individuele begeleiding op maat

Alice biedt kinderen veel extra's

Een kind heeft in zijn ontwikkeling af en toe hobbels te nemen. Wij begeleiden kinderen op deze hobbelige weg, met individuele begeleiding, waarbij eventueel ook (deels) online begeleiding  mogelijk is. Naast begeleiding van kinderen organiseert AliceBegeleidt educatieve activiteiten, zoals Het LeesLab.

Leren is leuk

Lekker in je vel zitten is een voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen. Daarom begeleiden we kinderen zowel sociaal en emotioneel als cognitief.  Veelal wordt schoolwerk, als middel ingezet om vaardigheden als afspraken nakomen, plannen, organiseren, concentreren doorzettingsvermogen, enzovoort te trainen. Een kind leert dat leren leuk kan zijn en dat verplichtingen niet altijd vervelend zijn maar ook zelfvertrouwen en structuur bieden. Wanneer spanningen rondom leren en school afnemen geeft dat ook thuis verlichting.

En Alice helpt met

 • lezen, rekenen of spelling
 • ondernemen van activiteiten
 • bepaalde sociale situaties
 • plannen van huiswerk
 • maken en leren van huiswerk
 • contacten met school en instanties
 • . . . en nog veel meer

Individueel en op maat

Persoonlijke begeleiding

Soms loopt een kind vast in zijn gedrag. Of soms blijft een kind achter met schoolwerk. Hier zijn allerlei oorzaken voor te bedenken. Alice kijkt wat er nù gedaan kan worden om verdere problemen te voorkomen. In overleg wordt er een plan gemaakt waarin uitgegaan wordt van datgene wat een kind goed kan en prettig vindt. Wat is er voor nodig om plezier te krijgen of houden in de ontwikkeling? Daar gaan we samen achter komen.

Alice beschikt over ruime ervaring in het werken met jongeren en kinderen, wat maakt dat ze snel kan inspelen op de behoefte van het kind, gezin of de school. Er wordt gewerkt met afwisselende methodes en aantrekkelijke (educatieve) software. De persoonlijke begeleiding kan plaatsvinden bij de leerling thuis, op school of bij Alice in het gezellige 'lokaaltje'.

Hoe het werkt

 • We beginnen met een vrijblijvend kennismakingsgesprek
 • Daarna volgt de aanmelding met een intakegesprek om duidelijk te krijgen wat de hulpvraag is
 • Vervolgens wordt er een persoonlijk plan van aanpak, samen met ouders, leerling en eventueel leerkracht, opgesteld
 • Er is een wekelijkse-/maandelijkse verslaggeving via je persoonlijke webpagina
 • Periodieke evaluatiegesprekken om het plan van aanpak van de persoonlijke begeleiding te evalueren en eventueel bij te stellen

Samen met anderen die bij het kind betrokken zijn, richten we ons op het positieve dat in ieder kind aanwezig is. Wat we de kinderen vooral willen leren is dat zij hun eigen oplossingen weten te vinden en niet gaan zitten wachten tot iemand het voor ze bedenkt.


Online begeleiding:
Veel voordelen

Als het lastig is om naar Alice toe te komen, kan Alice naar jou toekomen: over internet

De online begeleiding van Alice zorgt er voor dat je overal geholpen wordt. Wanneer je ziek bent, wat verder weg woont of een vraag tussendoor hebt kun je ook bij Alice Begeleidt terecht.

Voor sommige kinderen kan dit een uitkomst zijn!

Direct contact is niet altijd mogelijk of nodig

Online begeleiding

Het is niet altijd mogelijk, of zelfs niet nodig om elkaar 'live' te zien. Er zijn leeractiviteiten van Alice Begeleidt die zeer geschikt zijn om online te gebruiken. Alice kan voor iedere leerling links klaar zetten, in de persoonlijke omgeving van deze site, waar mee geoefend kan worden op momenten die de leerling zelf bepaalt. Ouders kunnen eventueel ook meekijken met wat een kind allemaal doet. In de persoonlijke omgeving wordt ook van ieder kind gerapporteerd door Alice op het moment dat daar aanleiding toe is.

Ook is het mogelijk om begeleiding, op afspraak, via Skype te doen. Eén van de activiteiten die zich bijvoorbeeld bij uitstek leent om op deze manier te werken is Rekensprint, een programma om het automatiseren van het rekenen te verbeteren. Met dit programma oefenen we vier keer per week een kwartiertje. We 'ontmoeten' elkaar hiervoor online. Op deze manier kost het geen extra tijd en is het makkelijker op te brengen.

Online begeleiding en online tools gebruiken, kunnen op zichzelf staan maar het is uiteraard ook mogelijk om dit te combineren met andere vormen van begeleiding.