Week 1

Start van begeleiding zou op 10 januari aanvangen. Echter had begeleidster op 3 januari contact met WMO en werd het verzoek gedaan om eerder te starten, zodat M. en ik naar een goede evaluatie kunnen gaan.

De afgelopen weken liep het minder goed. M. stelt zich niet begeleidbaar op en verwacht van begeleiding dat er huishoudelijke taken blijvend worden uitgevoerd. Dit is al meerdere keren besproken met zowel M. als met WMO. M. geeft aan dat dat het enige is wat zij wil en hierdoor ontstaat er een patstelling.

M. had voor 3 januari jl. al contact gezocht met zowel wmo, bijstand als met begeleiding. Met WMO is de afspraak gemaakt om te kijken wat wel werkt voor M. Als deze begeleiding niet werkt, dan zal er gekeken moeten worden wat wel werkt en of M.  nog wel begeleiding nodig heeft.

Na contact met M. geeft zij aan dat ze graag wil dat een kennis van haar (en begeleidster) bij het gesprek aanwezig mag zijn. Di 4/1 vindt er vooraf een gesprek plaats met begeleidster en kennis. Vervolgens vindt er een gesprek plaats met M, haar vriend, kennis en begeleidster. Voor M. heeft begeleidster de doelen uitgewerkt in een vragenlijst, waarover M. kan nadenken. Uiteindelijk komt vooral naar voren dat M. graag iemand wil die haar helpt in het huishouden en helpt opruimen.

De opzet qua begeleiden gaat veranderen naar 1 uur per dag op ma/di/wo/do. Op die momenten kan de dag doorgenomen worden, worden er afspraken/kleine doelen gesteld voor de volgende dag en kan er gekeken worden naar zaken die prioriteit hebben. Tijdens deze momenten kunnen we ook kijken welke vorm van begeleiding er door iemand anders kan worden gegeven.  t/m de 17e januari is de begeleiding op deze wijze, daarna kunnen we kijken of er een overdracht kan plaatsvinden. Maandag 17/01 zal er met WMO een evaluatie plaatsvinden.

Laat een reactie achter