Week 2 en 3

Zoals afgesproken hebben we elke avond een uur samen aan een planning gewerkt. Voor het weekend hebben M. en ik twee uren achtereen gewerkt en samen de afwas gedaan. Dit ging niet helemaal van harte en later gaf M. ook aan dat zij door het doen van de afwas weer in stress schoot omdat ze nauwelijks tijd over had om al haar spullen te vinden voor vertrek. Ik had beloofd dat ik haar naar het station zou brengen.

Ook heeft het gesprek met gemeente en de bijstand plaatsgevonden. M. en vriend waren daarbij aanwezig. Rianne van de bijstand en Ida vanuit het WMO. Beide dames zien in dat er iets meer gedaan moet worden om het huis van M. leefbaar te houden. Ze begrijpen dat ze wil ontspullen en Ida heeft toegezegd dat er wordt gekeken naar een opruimcoach. Ook mijn taken zijn besproken. We zullen zorgen voor goede dagindeling, afspraken nakomen en papierwerk op orde houden.

Deze week kreeg ik van Ida ook te horen dat M. gebruik kan maken van de opruimcoach: https://www.organisato.nl/adhd-add-autisme-coach/  Binnenkort volgt er een kennismaking met M., Ida en de opruimcoach Olga Heinen.

Laat een reactie achter